torsdag 13 juli 2017

GDPR & EyeOnID

I detta inlägg tänkte jag berätta lite om dataskyddsbolaget EyeOnId samt den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft 2018. Vad jag skriver finns att läsa på nätet då det mesta av vad jag skriver/copy-paste är hämtat därifrån. Eventuella framtidsutsikter och kurs estimat är helt och hållet mina egna och ska därmed inte ses som ristat i sten.
https://www.eyeonid.com/
länk till eyeonid i bilden


Vad är Eyeonid?Eyeonid är ett Svenskt bolag som grundades 2014, börsnoterades September -16 på NGM. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter. Eyeonid:s IT-plattform söker i realtid i olika databaser och nät efter uppgifter som användaren har registrerat och vill skydda. Sökningarna sker i både synliga och dolda nätverk som finns på internet. De så kallade ”dolda utrymmena” på Internet, Deep Web och Dark Web, beräknas vara 4000 till 5000 gånger större än det synliga nätet som den vanliga användaren känner till. Genom att analysera och jämföra omfattande mängder data i realtid från mängder av datapunkter världen över kan Eyeonid matcha de uppgifter kunden vill skydda med läckt eller stulen information vara tillgänglig via plattformen hela tiden, varje dag, dygnet runt, året om.


Vad händer när Eyeonid upptäckt kundens uppgifter?


När en matchning har identifierats, det vill säga när Eyeonid:s plattform har hittat uppgifter kunden vill skydda i fel forum, genererar systemet automatiskt en notifiering via E-post och/eller SMS. Varningsnotifikationen som skickas innehåller rekommendationer om hur den specifika läckan bör hanteras.


Finns det konkurrenter till Eyeonid?


Det finns fler it-bolag som hanterar dataintrång och skydd mot id-kapningar. Tyvärr är de flesta av dessa bolag av reaktiv karaktär. Dvs när kunden får notifikation om att dess uppgifter är läckta/kapade, är i de flesta fall skadan redan skedd. Skillnaden med Eyeonid system är att de varnar kunden innan bedragaren hunnit använda uppgifterna.


Hur ser Eyeonid själva på deras utvecklingspotential?


Vårt mål är att vara ledande inom segmentet proaktivt IT skydd. Marknaden är gigantiskt och troligtvis finns vi representerade med kontor i andra delar av världen för att kunna serva våra kunder och se till att följa utvecklingen i varje enskild världsdel. IT-mognaden och utmaningarna ser ju väldigt olika ut i olika världsdelar.


GDPR

GDPR står för "General Data Protection Regulation" och är en ny dataskyddsförordning som träder ikraft 26/5 2018 i alla EU medlemsländer. Denna nya lag ersätter nuvarande "PUL - PersonUppgiftsLagen" och sätter hårdare krav på bolag & företag när det gäller hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder.


Vad behöver företag som handhåller personuppgifter göra inför GDPR?


Det kommer i förordningen finnas krav på att tillhandahålla information om den enskilde på att transparent och lättförståeligt sätt. I och med den nya förordningen kommer det att ställas krav på att företag informerar den nationella tillsynsmyndigheten när personuppgifter har hackats, eller till och med informera den enskilde direkt om risken är hög för att den enskildes rättigheter och friheter kan skadas. Detta kan vara uppgifter som hackats kan leda till att personer utsätts för diskriminering, id-stölder, bedrägeri eller finansiella förluster.


Vad händer om ett företag inte lever upp till GDPR?


Lever inte företagen som handahåller personuppgifter upp till nya förordningen, senast 2 år efter införandet 2018, kan företaget få betala vite. Detta vite kan uppgå till 4% av företagets totala omsättning eller 20 milj Euro.


Egna reflektioner

När det kommer till Eyeonid så ser det ljust ut. Det är ett bolag som ligger i tiden med tanke på GDPR. Eyeonid har idag ett samarbete med MySafety där vi som privatpersoner kan teckna id-skydd där Eyeonid tjänster ingår. Eyeonid har slutit avtal med SRS (Scandinavian Risk Solutions) där SRS i sin tur redan har sålt Eyeonid tjänster till ett av Sveriges största industrier. (vilket detta är framkommer inte pga sekretess).
Eyeonid har även slutit avtal med MMV (Match Making Ventures) i Tyskland. Detta tycker VD Daniel Söderberg är en "katapult" ut i övriga världen. Detta då MMV sitter på ett kundnätverk på över 500 miljoner kunder.
Eyeonid har även slutit LOI (Letter of Interest) med MOWA (länk) samt Ateles (länk).
Man har även förvärvat textanalysbolaget Tirsys (länk) som väsentligt kommer stärka Eyeonid redan starka plattform.


Eyeonid lägger (oregelbundet) ut videobloggar på Youtube där Daniel själv pratar om bolaget.
Slutord


Detta enormt komprimerande inlägg är till stor del hämtat från nätet. Det är klippt och klistrat en del, men det speglar potentialen i Eyeonid med tanke på nya dataskyddslagen. Givetvis är jag helt partisk då jag har några aktier i bolaget såklart. Här hittar du Eyeonid aktie på Avanza dom du vill investera i bolaget.
Tack för att du läste och var rädda om varandra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar